FAQ om diagram i Microsoft Excelhttp://excel-diagram.se/default.aspxHär kan du läsa om vanliga frågor och svar om diagram i Microsoft ExcelsvInte en fråga om diagram men om kalkylblad. Såg hos bekanta att man kan öka verifikationsnumren enbart genom att hålla musens v-knapp nertryckt och dra den vidare neråt i spalten. MEN det funkar inte för mig !! Vad gör jag för fel ?http://excel-diagram.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1395<p>Det du menar &auml;r nog autofyllfunktionen i Excel.</p> <p>Har du en lista med verfikationsnummer s&aring; m&aring;ste du f&ouml;rst markera de tv&aring; sista cellerna, som&nbsp;l&aring;t s&auml;ga&nbsp;inneh&aring;ller v&auml;rdena 135 och 136. N&auml;r du g&ouml;r det ser du en ram runt dessa b&aring;da celler och l&auml;ngst ner till h&ouml;ger i ramen ser du en liten fyrkant. H&aring;ll muspekaren &ouml;ver denna fyrkant s&aring; pekaren blir ett litet kors, h&aring;ll nere v&auml;nster musknapp och dra samtidigt ner&aring;t s&aring; m&aring;nga celler som du vill ha nya nummer. D&aring; fylls serien ut med 137, 138 osv</p> <p>&nbsp;</p> <p>Excel k&auml;nner sj&auml;lv igen vilka v&auml;rden som ska fyllas i. &Auml;r serien veckodagar blir de nya v&auml;rdena en forts&auml;ttning p&aring; veckodagar, m&aring;nader blir nya m&aring;nader etc.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Har du bara ett v&auml;rde kan du g&ouml;ra samma sak som ovan men h&aring;lla nere h&ouml;gerknappen ist&auml;llet och v&auml;lja fyll serie.</p>Fri, 16 Apr 2010 19:46:26 GMThttp://excel-diagram.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1395Jag har 15 st dataserier, det är stor skilnad på värden också - från 0,18 till 6,5 så man ser knapt den stapeln som har tex värde på 0,18. Några tips? Vilken diagram är bäst att använda, vad kan jag göra så att man ser bättre dem små värden? Tack i förskotthttp://excel-diagram.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1394<p>Hej,</p> <p>Detta &auml;r tyv&auml;rr ett problem som kan vara ganska sv&aring;rl&ouml;st. Ibland kan ju skillnaderna vara &auml;nnu st&ouml;rre &auml;n de som du beskriver.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Har man d&auml;remot t ex tv&aring; serier med olika typer av data i respektive serie s&aring; kan man v&auml;lja att visa den ena serien p&aring; en axel (sk prim&auml;raxel) och den andra p&aring; en annan axel (sk sekund&auml;raxel). D&aring; kan man v&auml;lja skala p&aring; respektive axel oberoende av varandra.</p> <p>Detta g&ouml;r man genom att markera den ena axeln i diagrammet och h&ouml;gerklicka. D&aring; kommer en ruta upp med&nbsp;ett antal flikar. D&auml;r ska man v&auml;ja "Axel"&nbsp;och klicka i Sekund&auml;raxel i rutan "Rita sereier p&aring;".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ett alternativ om man har m&aring;nga serier med olika&nbsp;stora&nbsp;v&auml;rden som man vill&nbsp;j&auml;mf&ouml;ra &auml;r ett annat alternativ att indexera dessa och endast visa utvecklingen.&nbsp;Man skapar helt enkelt en ny serie f&ouml;r varje v&auml;rde med b&ouml;rjan p&aring; 100. Om du tex har 0,18 s&aring; blir det 100, n&auml;sta v&auml;rde &auml;r 0,24 d&aring; blir v&auml;rdet 0,24/0,18*100=133. Sedan g&ouml;r du likadant f&ouml;r dina andra serier t ex 6,5 blir 100 och om andra v&auml;rdet &auml;r 7,5 s&aring; blir det 7,5/6,5*100=115.</p> <p>P&aring; s&aring; s&auml;tt har du gjort om serierna s&aring; att de med f&ouml;rdel kan visas i samma diagram.&nbsp;&nbsp;</p>Fri, 16 Apr 2010 19:37:07 GMThttp://excel-diagram.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1394Jag har gjort ett stapeldiagram men är osäker på om detta är det bästa valet. Kan jag ändra diagramtyp?http://excel-diagram.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1393<p>Ja, h&ouml;gerklicka p&aring; diagrammet och v&auml;lj Diagramtyp. V&auml;lj sedan en ny diagramtyp och klickap&aring; OK. Du kan &auml;ven klicka p&aring; knappen "H&aring;ll nere f&ouml;r att se ett exempel" s&aring; kan du f&ouml;rhandsgranska hur det nya valet blir.</p>Fri, 01 Jan 2010 21:38:54 GMThttp://excel-diagram.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1393Jag har skapat ett diagram i samma blad som min tabell, men har ångrat mig och vill ha diagrammet som ett eget blad. Måste jag göra om allt igen?http://excel-diagram.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1392<p>Nej, h&ouml;gerklicka p&aring; diagrammet och v&auml;lj <span style="text-decoration: underline;">P</span>lats. Klicka i "som nytt blad" och v&auml;lj OK.</p>Fri, 01 Jan 2010 21:35:56 GMThttp://excel-diagram.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1392När jag kommer till steg 2 i diagramguiden är det helt tomt. Vad beror det på?http://excel-diagram.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1391<p>Troligen har du gl&ouml;mt att markera de celler som inneh&aring;ller de data du vill visa. Avsluta guiden, markera tabellen och f&ouml;rs&ouml;k igen.</p>Fri, 01 Jan 2010 21:31:47 GMThttp://excel-diagram.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1391